Termeni și condiții

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vânzarea produselor sau serviciilor de dezvoltare personală este DOBRIN SIMONA-DANA  cu sediul în Str. Voroneț nr. 14, bl. D8, sc. 2, ap. 21 cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului F40/3352/2022, cod unic de înregistrare 45351770, cont bancar RO83 RNCB 0082 1716 0666 0001, reprezentată de Dna. Dobrin Simona-Dana în calitate de EXPERT ÎN EDUCAȚIE, TRAINER CERTIFICAT JOHN MAXWELL.

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un cursuri de dezvoltare personală;
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului,

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să verifice prezența la cursurile online.

⦁ Să ofere acces la informații online (eventual înregistrări și după desfășurarea lor).

 ⦁ Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau altă modalitate, acceptată de beneficiar.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursurile online vândute.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral în momentul plasării comenzii, la cursul valutar din data plății al băncii care a emis cardul bancar. Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate, la termenele comunicate de către Prestator.

În cazul plăților recurente pentru produsele tip Abonament, Beneficiarul se obligă să achite în avans, următorul abonament.

Orice modificare adusă abonamentului se va face cu minimum 15 zile înainte de începerea următorului modul de învățare. În caz contrar, Beneficarul va avea obligația de a achita abonamentul la prețul convenit.

Un modul conține 4-12 ședințe, a câte o sesiune pe săptămână, care se calculează începând cu data anunțată de Prestator. În cazul sărbătorilor legale care coincind cu datele de susținere a ședinței live, aceasta se va reprograma și va fi anunțată Beneficiarului de către Prestator la ședința anterioară.

⦁ Pagina de vânzare va fi denumită orice pagină a subdomeniului: www.simonadobrin.ro

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit, sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

Prețul abonamentului achiziționat într-o ofertă, rămâne neschimbat și pe viitor, până la retragerea elevului din programul educațional.

Dacă elevul se retrage și, ulterior, dorește să se reînscrie la curs, va plăti prețul din oferta valabilă la acea dată.

Pentru orice modificări, pauze sau întreruperi ale abonamentului, Beneficiarul va contacta Prestatorul  prin e-mail sau telefonic, la datele de contant comunicate anterior.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin: 

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispoziții Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage după sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă.

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Prestatorul nu garanteză rezultatele scontate, atâta timp cât beneficiarul nu urmează îndeaproape, pas cu pas, în mod activ procesul educațional.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau seriviu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

În cazul programelor susținute de Prestator, aceată garanție este valabilă doar la prima achiziție a abonamentului.